Heeft of krijgt uw project te maken met performance testen omdat die voor u of uw klanten essentieel zijn? Wilt u performance testen als een structureel onderdeel zien van uw ontwikkelingsproces en uw testproces? Wilt u een structureel performance testtraject zodat uw vragen elke keer op dezelfde manier worden beantwoord en herhaalbaarheid mogelijk is?

 

 

Dan is de performance coach exact wat u zoekt.

 

 

Als performance belangrijk is of wordt kan het project worden geconfronteerd met de volgende vragen:

De performance coach kan het beste worden vergeleken met een testmanager, maar dan specifiek voor alle performance-gerelateerde testen. Deze testen vergen immers een volledig andere benadering dan functionele testen omdat er totaal andere eisen worden gesteld aan infrastructuur, organisatie, testware en testdata. Daarnaast zijn er veel verschillende soorten tests nodig om de diversiteit aan vragen te kunnen beantwoorden. De bekendste daarvan zijn de load- en stresstest.

De performance coach is iemand die meerdere jaren ervaring heeft met het doen van performance testen en in de praktijk geleerd heeft dat een performance testtraject staat of valt met een gestructureerde aanpak. Hij werkt dan ook met een aanpak die te vergelijken is met het voor veel testmanagers bekende TMAP.

 

De performance coach levert binnen uw performance testtraject de volgende producten op:

De performance coach kan ingezet worden voor diverse trajecten. Voor specifieke kennis van de diverse componenten werkt hij samen met de desbetreffende specialisten uit uw eigen organisatie. Is die benodigde specifieke kennis niet aanwezig, maar wel nodig voor het performance testtraject dan kan deze onder verantwoordelijkheid van de performance coach extern worden betrokken. Als de performance coach voldoende rechten en middelen tot zijn beschikking heeft dan is het in sommige gevallen mogelijk om performance garanties af te spreken. De performance coach staat te allen tijde garant voor de kwaliteit van het performance testtraject.

 

Mocht uw project uiteindelijk als een keten gemonitord gaan worden, dan kan de performance coach u hierbij eveneens van dienst zijn. Het is dan zijn verantwoordelijkheid een juiste beschrijving te maken van de keten en van de technische componenten die geraakt worden bij de diverse business transacties. Doordat er ook al performance testen worden uitgevoerd, kan de juistheid van de monitorpunten tijdens die testen worden meegetest.

 

De performance coach kan binnen uw project de volgende testen uitvoeren:

Daarnaast kan middels het genereren van load worden bijgedragen aan: